Ιωάννινα, Δεκέμβριος 2023

Τα ΚΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «μπαίνουν» στον δημόσιο χώρο
Με «οδηγό» το Καταστατικό, 65 ιδρυτικά μέλη του συλλόγου πολιτών ΚΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ξεκινούν ένα «ταξίδι» αναζήτησης-συνεργασίας-δημιουργίας στον δημόσιο χώρο. Ο Σύλλογος απαρτίζεται από μέλη που επιθυμούν να προασπίσουν τον δημόσιο χώρο, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα ο σύλλογος σκοπεύει:

  • Να προωθήσει τη διατήρηση, τη βελτίωση, την αναβάθμιση και την επέκταση του δημόσιου χώρου, καθώς και τα συμφέροντα της κοινότητας στον τομέα αυτό.
  • Να σχεδιάσει, να προτείνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει πολιτικές που προστατεύουν και βελτιώνουν τον δημόσιο χώρο.
  • Να προωθήσει την αναγνώριση και την διασφάλιση των δικαιωμάτων ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στον δημόσιο χώρο.
  • Να ενθαρρύνει και να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των μελών της κοινότητας στο σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τον δημόσιο χώρο. Επίσης, να προωθήσει την υιοθέτηση, από τις αρμόδιες αρχές και φορείς, συμμετοχικών διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τον δημόσιο χώρο.
  • Να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους πολίτες σχετικά με τον δημόσιο χώρο και τη σημασία του για την κοινότητα.
  • Να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και των δημόσιων αρχών σχετικά με τον δημόσιο χώρο.
  • Να υποστηρίζει και να συμβουλεύει τους φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους και τις τοπικές και δημόσιες αρχές, που σχετίζονται με τον δημόσιο χώρο.
  • Να διεκδικήσει από τις αρμόδιες αρχές και να προωθήσει την υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών, οι οποίες θα υποστηρίζουν τη λειτουργία συλλόγων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών που έχουν κοινωφελείς σκοπούς.

Τα 65 ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου ενώνοντας τις δυνάμεις τους, τις γνώσεις τους, τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους για τον δημόσιο χώρο έκαναν το πρώτο καθοριστικό βήμα. Η συνέχεια της πορείας, θα ενισχύεται και θα συν-διαμορφώνεται διαρκώς με όσους/όσες ανταποκριθούν στο ανοιχτό κάλεσμα για συμμετοχή στα ΚΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Στρατηγικός μας στόχος είναι να συμβάλλουμε τα μέγιστα για ένα Κοινό που ανήκει εξίσου σ΄όλους μας, τον Δημόσιο Χώρο.

Αν ανήκετε σ΄αυτούς/ες σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε και να…